- Weet u wat u bevestigt of alleen dat u bevestigt -


  Advies anno NU op het gebied van: 

  • Belastingwetgeving/fiscaliteiten (privé alsmede zakelijke casus)
    • (A)angifte, (B)ezwaar/(B)eroep en (C)onsult
  • Bedrijfs- en loonadministratie (digitaal en/of fysiek)
  • Bedrijfseconomische en/of -organisatorische vraagstukken